Պայմաններ և Դրույթներ

    “Վեբ Մագնատ” ՍՊ ընկերությունում դասընթացների մասնակցման և կայքերի պատրաստման համար վճարումն իարականացվում են՝

  •  Օնլայն եղանակով՝ Master, Visa, Arca վճարային համակարգերի միջոցով (Երբ հաճախորդը լրացնում է բոլոր անհրաժեշտ տվյալները և վերը նշված քարտերից մեկով օնլայն  իրականցնում վճարում):
  •  Բանկային փոխանցում  (Վճարման այս մեթոդն ընտրելու դեպքում հաճախորդը փոխանցում է կատարում ընկերության հաշվեհամարներից որևէ մեկին):
  • Դասընթացներին մասնակցող հաճախորդը վճարումը պետք է իրակնացնի 2-րդ պարապմունքից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
  • Կրկնակի վճարման կամ պահանջված գումարից ավել վճարման դեպքում գումարի ետ վերադարձն իրականացվում է հայտը ներկայացնելու օրվանից՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։