Web Magnat

Development & Training Company

Welcome to our website!

Web Magnat-ը վեբ կայքերի պատրաստման և ուսուցման կենտրոն է, որն ունի փորձառու թիմ, ովքեր հաջողությամբ իրականացրել են բազմաթիվ ծրագրեր տարբեր ոլորտներում:

Փորձառու թիմ
Շուկայի պահանջներին բավարարող առաջադեմ մասնագետներ
Ժամանակի օպտիմալացում
Ժամանակի օպտիմալ կառավարման շնորհիվ՝ առավելագույն արդյունք
Նորագույն տեխնոլոգիաներ
Նորագույն ծրագրերի և տեխնոլոգիաների ապահովում
Որակյալ ուսուցում
3-5 հոգուց բաղկացած խմբեր, յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում

Վեբ Ծրագրավորման Դասընթացներ

HTML5/CSS3
֏45000
 • Ծանոթացում, թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ
 • Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա
 • head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք
 • ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ
 • Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ
 • Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ
 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ
 • Pseudo էլեմենտներ
 • CSS3 ստանդարտներ
 • User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ
 • Բարձր մակարդակի Selector-ներ
 • Ծանոթացում Bootstrap-ի հետ, class-ներ container, container -fluid և row
 • Փուլի ամփոփում
JavaScript/ jQuery/ AJAX
֏45000
 • Ծանոթացում JavaScript-ի հետ, Փոփոխականներ, փոփոխականների տիպեր
 • Պայմանական օպերատորներ՝ if, switch: Մեկնաբանություններ, Ցիկլային օպերատորներ՝ for, while, do while: break,continue:
 • Ներդրված ցիկլեր։ Ֆունկցիայի գաղափարը։ Արժեք վերադարձնող ֆունկցիաններ (return): Պարամետրով ֆունկցիաններ։
 • Math մեթոդներ,DOM events, Զանգվածներ,տողեր: Զանգվածների և տողերի մեթոդներ:
 • Զանգվածներ,տողեր: Զանգվածների և տողերի մեթոդներ:
 • JavaScript Objects
 • Pseudo էլեմենտներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք
 • CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ
 • JjQuery -ի կիրառելության նպատակը։ սելեկտորներ։, jQuery Effects – Animation։ jQuery Callback Functions։ jQuery – Chaining։
 • AJAX-ի հետ ծանոթացում
 • Ajaxi –ի կիրառումը jquery-ի օգնությամբ
 • Փուլի ամփոփում
PHP (MYSQL)
֏45000
 • Տվյալների ռելացիոն բազաներ: Sql բազաների կառավարման լեզուն:
 • mysql insert, update, delete:
 • select search, ֆայլերի բեռնումը:
 • mvc patern ինտերնետ խանութի ստեղծում (մաս 1)
 • mvc patern ինտերնետ խանութի ստեղխծում (մաս 2)
 • mysqli-ի կիրառությունը:
 • pdo-ի կիրառությունը:
 • աշխատանք ֆայլերի հետ:
 • jQuery (AJAX) - ի կիրառությունը mvc patern-ում
 • PHP և XML:
 • Փուլի ամփոփում
PHP (OOP)
֏45000
 • Վեբ-սերվերի տեղակայում(xampp) Փոփոխականներ : Պայմանական օպերատորներ :
 • Ցիկլային օպերատորներ , Ներդրված ցիկլեր , Ֆունկցիաներ , Ռեկուրսիա :
 • Զանգվածներ ,Զանգվածների մեթոդներ:
 • Տողերի մեթոդներ: ժամանակի մեթոդներ:
 • GET և POST,REQUEST մեթոդներ
 • Cookie, SESSION:
 • class-ներ , Ինկապսուլացիա , կոմպոզիցիա
 • Ժառանգություն parent:
 • Պոլիմորֆիզմ Static ,self,final:
 • Աբստրակտ class-ներ, Ինտերֆեյսներ
 • Ajaxi –ի կիրառումը jquery-ի օգնությամբ
 • Exception: regexp
 • Փուլի ամփոփում

Մեր Աշխատանքները

Մենք այստեղ ենք